Historie

«

Et grendehus er et (privat) forsamlingslokale som ligger (ofte sentralt) plassert i ei grend i bygden. Slike lokaler ble ofte bygget på dugnad av grendes innbyggere, som gjerne også samlet sammen de pengene som var nødvendig for å få bygget og innredet grendehuset. Grendehusene blir tradisjonelt blitt benyttet til alt fra festligheter og møtevirksomhet til begravelser og valg. Mange har også fungert som private barneparker og bedehus.

«